Õppetöö

Tugiteenused


Tugitegevused / tugiteenuste osutajad

 • hariduslike erivajadustega õppijate õppe koordineerimine                              (HEV-koordinaator)

Luule Tiirmaa (eripedagoog; 53 459 012 luule.tiirmaa@paistukool.ee)

 • individuaalne eripedagoogiline tugi

Luule Tiirmaa (eripedagoog; luule.tiirmaa@paistukool.ee)

 • õpiabi

Luule Tiirmaa (eripedagoog; luule.tiirmaa@paistukool.ee)

 • õpetaja abi

Erle Kallakas (erle.kallakas@paistukool.ee)

 • individuaalõpetaja

Maret Pugal (maret.pugal@paistukool.ee )

Marge Mardiste (marge.mardiste@paistukool.ee )

 • pikapäevarühm

Urve Kalda (pikapäevarühma õpetaja; urve.kalda@paistukool.ee )

 • Viljandi valla koolipsühholoog

Natalia Rediskina (natalia.rediskina@viljandivald.ee; 5326 9767;

Kauba tn 12 Viljandi)

 • Viljandi valla psühholoog

Riina Pürg (riina.purg@viljandivald.ee; 526 2783; Kauba tn 12 Viljandi)

 • Viljandi valla lastekaitse peaspetsialist

Heili Rohtla (heili.rohtla@viljandivald.ee; 5340 5357 )

 

Tugitegevused / tugiteenuste osutajad

 • hariduslike erivajadustega õppijate õppe koordineerimine                              (HEV-koordinaator)

Luule Tiirmaa (eripedagoog; 53 459 012 luule.tiirmaa@paistukool.ee)

 • individuaalne eripedagoogiline tugi

Luule Tiirmaa (eripedagoog; luule.tiirmaa@paistukool.ee)

 • õpiabi

Luule Tiirmaa (eripedagoog; luule.tiirmaa@paistukool.ee)

 • õpetaja abi

Erle Kallakas (erle.kallakas@paistukool.ee)

 • individuaalõpetaja

Maret Pugal (maret.pugal@paistukool.ee )

Marge Mardiste (marge.mardiste@paistukool.ee )

 • pikapäevarühm

Urve Kalda (pikapäevarühma õpetaja; urve.kalda@paistukool.ee )

 • Viljandi valla koolipsühholoog

Natalia Rediskina (natalia.rediskina@viljandivald.ee; 5326 9767;

Kauba tn 12 Viljandi)

 • Viljandi valla psühholoog

Riina Pürg (riina.purg@viljandivald.ee; 526 2783; Kauba tn 12 Viljandi)

 • Viljandi valla lastekaitse peaspetsialist

Heili Rohtla (heili.rohtla@viljandivald.ee; 5340 5357 )