Tugiteenused

Tugitegevused / tugiteenuste osutajad

  • hariduslike erivajadustega õppijate õppe koordineerimine                              (HEV-koordinaator)

Luule Tiirmaa (eripedagoog; 53 459 012 luule.tiirmaa@paistukool.eelink opens on new page)

  • individuaalne eripedagoogiline tugi

Luule Tiirmaa (eripedagoog; luule.tiirmaa@paistukool.eelink opens on new page)

  • õpiabi

Luule Tiirmaa (eripedagoog; luule.tiirmaa@paistukool.eelink opens on new page)

  • individuaalõpetaja

Marge Mardiste marge.mardiste@paistukool.eelink opens on new page

  • õpetaja abi

Maret Pugal (maret.pugal@paistukool.eelink opens on new page )

Urve Kalda (pikapäevarühma õpetaja; urve.kalda@paistukool.eelink opens on new page )

  • Viljandi valla koolipsühholoog

Natalia Rediskina (natalia.rediskina@viljandivald.eelink opens on new page; 5326 9767;

Kauba tn 12 Viljandi)

  • Viljandi valla psühholoog

Riina Pürg (riina.purg@viljandivald.eelink opens on new page; 526 2783; Kauba tn 12 Viljandi)

  • Viljandi valla lastekaitse peaspetsialist

 

 

Avaldatud 15.10.2021. Viimati muudetud 10.12.2023.