Ajalugu

Praegu nime kandev kool on asutatud 1837. a Õisu valda Lolli tallu.

1842. a viidi kool üle Köönile.

1860. a viidi kool üle Õisu mõisa lähedale Kalvrele.

1871. a võttis mõisnik von Sievers Kalvre koolimaja valla käest endale  ja andis vallale vastutasuks Kitsi talu maad, kuhu vald ehitas.

1872. a uue koolimaja, mis sai nimeks Peebu Kool.

1930. a kandis kool Õisu Algkooli nime, koolile tehti juurdeehitus.

1938. a pandi nurgakivi praegusele koolimajale, eelarve 85 000 krooni tolleaegses vääringus.

1939. a 3. detsembril pidulik avamine.

1962. a nimetati kool Paistu 8-klassiliseks kooliks.

1991. a oktoobrist kannab kool Paistu Põhikooli nime.

1. septembrist 2008. a sai Paistu Põhikool uue koolitusloa alus- ja põhihariduse andmiseks. Paistu Põhikool nimetatakse Paistu Kooliks.

Avaldatud 29.08.2021. Viimati muudetud 12.11.2021.