Tugiteenused

Tugitegevused / tugiteenuste osutajad

  • individuaalne eripedagoogiline tugi, koolieelne rühmatöö

Luule Tiirmaa (eripedagoog; luule@paistukool.eelink opens on new page)

  • psühholoog

Riina Pürg riina.purg@viljandivald.eelink opens on new page; 526 2783;

Kauba tn 12 Viljandi

  • koolipsühholoog

Natalia Rediskina natalia.rediskina@viljandivald.eelink opens on new page; 5326 9767;

Kauba tn 12 Viljandi

  • Laste heaolu peaspetsialist

Merli Lepik-Kiilulink opens on new pageMerli Lepik-Kiilu"> merli.lepik@viljandivald.eelink opens on new pagemerli.lepik@viljandivald.ee">; 525 4077

Avaldatud 15.10.2021. Viimati muudetud 14.09.2023.