Hoolekogu

PAISTU KOOLI HOOLEKOGU KOOSSEIS 

Viljandi Vallavolikogu 28.02.2018 määruse nr 18 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ § 13 lg 1

Paistu Kooli hoolekogu koosseis alates  7. novembrist 2023 on järgmine

1. Gerle Vengerfeldt – vanemate esindaja;

2. Kaupo Kaasik – vanemate esindaja;

3. Erki Vilido – vanemate esindaja;

4. Kati-Katri Koppel – vanemate esindaja;

5. Katrin Tukk – hoolekogu esimees;

6. Reeli Visnap – vanemate esindaja;

7. Vallo Visor – vanemate esindaja;

8. Pille Jürimäe –õppenõukogu esindaja;

9. Antonina Eek – õppenõukogu esindaja;

10. Lisandra Triksberg – õpilasesinduse esindaja;

11. Jaanus Kaasik – kooli pidaja esindaja;

12. Jan Randar Raidma – vilistlaste esindaja;

13. Vivika Virgu – kooli toetava organisatsiooni esindaja.

14. Jaana Tarkus Kõiv– vanemate esindaja;

 

 

Protokollid

2023/24. õppeaasta

Paistu Kooli hoolekogu koosoleku protokoll 29.04.2024 nr 2link opens on new page

Paistu Kooli hoolekogu koosseisu kinnitaminelink opens on new page

Paistu Kooli hoolekogu koosoleku protokoll 12.12.2023link opens on new page

2022/23. õppeaasta

Hoolekogu pr. 31.10.2023 nr 10-6/3439link opens on new page

2021/22. õppeaasta 

Hoolekogu pr. 16.09.2021 nr 1-4-1

Hoolekogu pr.07.02.202 nr 1-4-2

Hoolekogu pr.06.06.2022 nr 1-4-3

2020/21. õppeaasta 

hoolekogu pr. 17.09.2020 nr.1-4-1

hoolekogu pr. 19.11.2020 nr.1-4-2

hoolekogu pr. 27.01.2021 nr. 1-4-3

 

Avaldatud 25.08.2021. Viimati muudetud 07.05.2024.