Hoolekogu

PAISTU KOOLI HOOLEKOGU KOOSSEIS 

Viljandi Vallavolikogu 28.02.2018 määruse nr 18 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ § 13 lg 1

Paistu Kooli hoolekogu koosseis alates  7. novembrist 2023 on järgmine

1. Gerle Vengerfeldt – vanemate esindaja;

2. Kaupo Kaasik – vanemate esindaja;

3. Erki Vilido – vanemate esindaja;

4. Kati-Katri Koppel – vanemate esindaja;

5. Katrin Tukk – vanemate esindaja;

6. Reeli Visnap – vanemate esindaja;

7. Vallo Visor – vanemate esindaja;

8. Pille Jürimäe –õppenõukogu esindaja;

9. Antonina Eek – õppenõukogu esindaja;

10. Lisandra Triksberg – õpilasesinduse esindaja;

11. Jaanus Kaasik – kooli pidaja esindaja;

12. Jan Randar Raidma – vilistlaste esindaja;

13. Vivika Virgu – kooli toetava organisatsiooni esindaja.

 

 

Protokollid

2022/23. õppeaasta

Hoolekogu pr. 31.10.2023 nr 10-6/3439link opens on new page

2021/22. õppeaasta 

Hoolekogu pr. 16.09.2021 nr 1-4-1

Hoolekogu pr.07.02.202 nr 1-4-2

Hoolekogu pr.06.06.2022 nr 1-4-3

2020/21. õppeaasta 

hoolekogu pr. 17.09.2020 nr.1-4-1

hoolekogu pr. 19.11.2020 nr.1-4-2

hoolekogu pr. 27.01.2021 nr. 1-4-3

 

Avaldatud 25.08.2021. Viimati muudetud 21.11.2023.