Oluline

Kooli põhiväärtused: tasakaal, hoolivus, vastutus, loovus, koostöö 22. oktoober Paistu Kool


Tasakaal. Teadlikkus iseendast ja ümbritsevast loob võimaluse tasakaalu saavutamiseks iseendas ja suhetes teistega.

Hoolivus. Igaüks on väärtuslik. Hooliv inimene oskab teise inimese tunnetega arvestada. Ta on salliv, mõistev ja lugupidav. Hoolivus loob vundamendi headele suhetele.

Vastutus. Vastutan enda mõtete, tegude ja õppimise eest. Vastutustundlik inimene on usaldusväärne.

Loovus. Loov inimene näeb erinevates olukordades ja väljakutsetes võimalusi. Loov olles on lihtsam muutustega kaasa minna. Loovuses väljendab inimene oma isikupära.

Koostöö. See on üksteisega arvestamine, üksteiselt õppimine ja koos tegutsemine. Hea koostöö eeldus on usaldus. Koostöises keskkonnas kasvavad, õpivad ja tegutsevad õnnelikud õppijad, töötajad ja lapsevanemad. 

Tasakaal. Teadlikkus iseendast ja ümbritsevast loob võimaluse tasakaalu saavutamiseks iseendas ja suhetes teistega.

Hoolivus. Igaüks on väärtuslik. Hooliv inimene oskab teise inimese tunnetega arvestada. Ta on salliv, mõistev ja lugupidav. Hoolivus loob vundamendi headele suhetele.

Vastutus. Vastutan enda mõtete, tegude ja õppimise eest. Vastutustundlik inimene on usaldusväärne.

Loovus. Loov inimene näeb erinevates olukordades ja väljakutsetes võimalusi. Loov olles on lihtsam muutustega kaasa minna. Loovuses väljendab inimene oma isikupära.

Koostöö. See on üksteisega arvestamine, üksteiselt õppimine ja koos tegutsemine. Hea koostöö eeldus on usaldus. Koostöises keskkonnas kasvavad, õpivad ja tegutsevad õnnelikud õppijad, töötajad ja lapsevanemad.