Lasteaed

Tugiteenused


Tugitegevused / tugiteenuste osutajad

  • individuaalne eripedagoogiline tugi, koolieelne rühmatöö

Luule Tiirmaa (eripedagoog; luule@paistukool.ee)

  • psühholoog

Riina Pürg riina.purg@viljandivald.ee; 526 2783;

Kauba tn 12 Viljandi

  • koolipsühholoog

Natalia Rediskina natalia.rediskina@viljandivald.ee; 5326 9767;

Kauba tn 12 Viljandi

  • lastekaitse peaspetsialist

Heili Rohtla (heili.rohtla@viljandivald.ee; 5340 5357)

Tugitegevused / tugiteenuste osutajad

  • individuaalne eripedagoogiline tugi, koolieelne rühmatöö

Luule Tiirmaa (eripedagoog; luule@paistukool.ee)

  • psühholoog

Riina Pürg riina.purg@viljandivald.ee; 526 2783;

Kauba tn 12 Viljandi

  • koolipsühholoog

Natalia Rediskina natalia.rediskina@viljandivald.ee; 5326 9767;

Kauba tn 12 Viljandi

  • lastekaitse peaspetsialist

Heili Rohtla (heili.rohtla@viljandivald.ee; 5340 5357)