Koolielu

Õpilasesindus


Paistu Kooli õpilasesindusse kuuluvad õpilased 6. - 9. klassist. 

2022/23. õa õpilasesinduse juhatus:

email:  opilasesindus@paistukool.ee

President -             Kaisa Viru 9. klass    kaisa.viru321@gmail.com                          

Asepresident  -      Britta Põrk 8. klass    brittapork1@gmail.com

Sekretär –              Rikko Riiner 9. klass  rikko.riiner2007@gmail.com

 

Õpilasesinduse koosolekud toimuvad reedeti kell 12.05

Juhendaja Kristi Pajuste   kristi.pajuste@paistukool.ee

 

Õpilasesinduse liikmete nimekiri

Õpilasesinduse põhimäärus

Paistu Kooli õpilasesindusse kuuluvad õpilased 6. - 9. klassist. 

2022/23. õa õpilasesinduse juhatus:

email:  opilasesindus@paistukool.ee

President -             Kaisa Viru 9. klass    kaisa.viru321@gmail.com                          

Asepresident  -      Britta Põrk 8. klass    brittapork1@gmail.com

Sekretär –              Rikko Riiner 9. klass  rikko.riiner2007@gmail.com

 

Õpilasesinduse koosolekud toimuvad reedeti kell 12.05

Juhendaja Kristi Pajuste   kristi.pajuste@paistukool.ee

 

string(573) "Running "concat:components" (concat) task File assets/js/main.js created. Running "concat:components_dev" (concat) task File assets/js/main-drupal.js created. Running "uglify:js" (uglify) task >> 1 file created. Running "less:development" (less) task >> 1 stylesheet created. Running "px_to_rem:dist" (px_to_rem) task File assets/styles/default.css created. Running "autoprefixer:default_css" (autoprefixer) task >> 1 autoprefixed stylesheet created. Done, without errors. "