Meie koolist

Hoolekogu


PAISTU KOOLI HOOLEKOGU KOOSSEIS 

Viljandi Vallavolikogu 28.02.2018 määruse nr 18 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ § 13 lg 1

Paistu Kooli hoolekogu koosseis alates 6. detsember 2022 on järgmine

1   Deily Tatar – vanemate esindaja;
2   Liisa Kaasik – vanemate esindaja;
3   Erki Vilido – vanemate esindaja;
4   Kati-Katri Koppel – vanemate esindaja;
5   Jane Lepa – vanemate esindaja;
6   Piret Kampus – vanemate esindaja;
7   Vallo Visor – vanemate esindaja;
8   Pille Jürimäe – õppenõukogu esindaja;
9   Kertu Nellis – õppenõukogu esindaja;
10 Mirell Jakobson – õpilasesinduse esindaja;
11 Jaanus Kaasik – kooli pidaja esindaja;
12 Piia Mänd – vilistlaste esindaja;
13 Vivika Virgu – kooli toetava organisatsiooni esindaja.

Paistu Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

 

Protokollid

2021/22. õppeaasta 

Hoolekogu pr. 16.09.2021 nr 1-4-1

Hoolekogu pr.07.02.202 nr 1-4-2

Hoolekogu pr.06.06.2022 nr 1-4-3

2020/21. õppeaasta 

hoolekogu pr. 17.09.2020 nr.1-4-1

hoolekogu pr. 19.11.2020 nr.1-4-2

hoolekogu pr. 27.01.2021 nr. 1-4-3

 

PAISTU KOOLI HOOLEKOGU KOOSSEIS 

Viljandi Vallavolikogu 28.02.2018 määruse nr 18 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ § 13 lg 1

Paistu Kooli hoolekogu koosseis alates 6. detsember 2022 on järgmine

1   Deily Tatar – vanemate esindaja;
2   Liisa Kaasik – vanemate esindaja;
3   Erki Vilido – vanemate esindaja;
4   Kati-Katri Koppel – vanemate esindaja;
5   Jane Lepa – vanemate esindaja;
6   Piret Kampus – vanemate esindaja;
7   Vallo Visor – vanemate esindaja;
8   Pille Jürimäe – õppenõukogu esindaja;
9   Kertu Nellis – õppenõukogu esindaja;
10 Mirell Jakobson – õpilasesinduse esindaja;
11 Jaanus Kaasik – kooli pidaja esindaja;
12 Piia Mänd – vilistlaste esindaja;
13 Vivika Virgu – kooli toetava organisatsiooni esindaja.

Paistu Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

 

Protokollid

2021/22. õppeaasta 

Hoolekogu pr. 16.09.2021 nr 1-4-1

Hoolekogu pr.07.02.202 nr 1-4-2

Hoolekogu pr.06.06.2022 nr 1-4-3

2020/21. õppeaasta 

hoolekogu pr. 17.09.2020 nr.1-4-1

hoolekogu pr. 19.11.2020 nr.1-4-2

hoolekogu pr. 27.01.2021 nr. 1-4-3